frogren.se

— där jag samlar mina intryck av sånt som gör avtryck

Tidskriften Vagant

Posted at — May 16, 2014

Skandinaviens bästa kulturtidskrift heter Vagant. Den ges ut i Norge och innehåller artiklar och essäer på danska, norska och svenska. Precis som bloggaren Björn Kohlström (bernur) skriver är det senaste numret oerhört innehållsrikt och inspirerande även om texter på danska och norska är en utmaning att ta sig igenom som svensk, men övning ger färdighet! Tidskriften utkommer fyra gånger per år och jag rekommenderar varmt att teckna en prenumeration.