frogren.se

— där jag samlar mina intryck av sånt som gör avtryck

Gantt chart with ganttrify

Posted at — Sep 9, 2020

Har i uppdrag att göra en slags Gantt chart över de närmaste två årens arbetsuppgifter och hittade efter lite letande ganttrify som Giorgio Comai skapat och skriver om på Medium här.

comments powered by Disqus