frogren.se

— där jag samlar mina intryck av sånt som gör avtryck

Dan Korn om majoritetskultur

Posted at — Oct 29, 2020

Mycket välformulerad artikel som jag skriver under på till 100% och som förklarar varför vi medborgare i västerländska demokratier som Frankrike och Sverige har rätt att driva med president Erdoğan och andra auktoriteter - inklusive islams profet Muhammed - som kräver “respekt” enligt många muslimer, och varför det rent av är nödvändigt att i ljuset av det bestialiska mordet på historieläraren i Frankrike producera sådan satir för att tydligt visa våra minoriteter att det är majoriteten i ett land som bestämmer dess spelregler.