frogren.se

— där jag samlar mina intryck av sånt som gör avtryck

Sven-Eric Liedman om att åldras

Posted at — Mar 15, 2021

Sven-Eric Liedman skrev en text i DN i dag om att åldras, där han också nämnde en för mig tidigare okände bok som heter A History of Old Age.