frogren.se

— där jag samlar mina intryck av sånt som gör avtryck

We knew we were the best

Posted at — Mar 20, 2020

En tyvärr rätt sann berättelse av vad Sverige har varit och är, skickligt gestaltat i en kortfilm på fem minuter.